2019 ESNA Winter Seminar

SK-A-3089 (2)

ESNA winter seminar
Game changers: de studie van negentiende-eeuwse kunst, vroeger en nu
25 januari 2019, 13.00-18.30
RKD, Den Haag

Het winterseminar is uitverkocht, aanmelden is niet meer mogelijk. Er is een reservelijst voor het geval er plekken beschikbaar komen, mail hiervoor naar esnaonline@hotmail.com

Het onderzoek naar de kunst uit de negentiende eeuw is drastisch veranderd tijdens de afgelopen decennia. Met de opkomst van de new art history in de jaren 1970, werden marxistische, feministische, postkoloniale, freudiaanse en andere onderzoeksperspectieven toegevoegd aan het repertoire van de kunsthistoricus. Veel van deze nieuwe onderzoekslijnen evolueerden ook verder en vermengden zich met bestaande, meer traditionele onderzoekspraktijken. Ook vandaag pogen kunsthistorici om innovatieve methodologische en theoretische benaderingen van hun onderzoeksveld te ontwerpen of te combineren met bestaande perspectieven.

Dit voortdurende project van disciplinaire vernieuwing is een voorwerp van kritiek, waarbij het wordt weggezet als het product van een modieuze academische progressistische schijnlogica, maar ook de kern van de reflectie op het eigen vak die de bestaansvoorwaarde is van elke levende en relevante wetenschappelijke discipline. Tijdens het zesde winterseminarie van de European Society for Nineteenth-Century Art proberen we daarom het kaf van het koren te scheiden: welk onderzoek, welke publicaties, welke tentoonstellingen of congressen veranderden nu écht ons begrip van de kunst van de negentiende eeuw en hoe bepalen deze “game changers” tot op vandaag mee de manier waarop we ons onderzoek naar negentiende-eeuwse kunst concipiëren en inrichten? In snel opeenvolgende, puntige presentaties, pikken maar liefst twintig specialisten hun mijlpaalmoment uit de recente geschiedenis van het onderzoek naar de kunst van de negentiende eeuw en lichten zij toe waarom en hoe dit moment het vak fundamenteel veranderd heeft. Samen genomen geven deze korte presentaties niet alleen een ongezien overzicht van de ontwikkeling van het vak tijdens de afgelopen decennia, maar leveren zij ook stof voor discussie over de toekomst van het vak.

Programma 

13:00   Inloop en registratie

13:30   Welkom en inleiding

13:45   Sessie 1 – Nieuwe narratieven en paradigma’s

 • Joke de Wolf: T.J. Clark, “The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers” (1985)
 • Rachel Esner: Charles Moffett, “The New Painting” (1986)
 • Marjan Sterckx: Linda Nochlin, “Why Have There Been no Great Women Artists?” (1971)
 • Maite van Dijk: Homi K. Bhabha, “Nation and Narration” (1990)

14:30   Sessie 2 – Nederland en België: tradities en vernieuwing

 • Lieske Tibbe: Louis Gans, “Nieuwe kunst: de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Decoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900” (1960)
 • Marijke de Groot: Monet in Holland (Van Gogh Museum, 1986)
 • Ellinoor Bergvelt: Het Vaderlands Gevoel (Rijksmuseum, 1978)
 • Wessel Krul: Francis Haskell, “Rediscoveries in Art: some aspects of tastes, fashion and collecting in England and France” (1980)

15:15   Koffie/thee

15:45   Sessie 3 – De kunstwereld en zijn instituten: nieuwe perspectieven

 • Jan Dirk Baetens: Harrison C. White & Cynthia White, “Canvases and Careers: Institutional Changes in the French Painting World” (1965)
 • Mayken Jonkman: Howard S. Becker, “Art Worlds” (1982)
 • Renske Cohen Tervaert: Chris Stolwijk, “Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw” (1998)
 • Sara Tas: De geboorte van Musée d’Orsay (1986)

16:30   Sessie 4 – Andere media, andere verhalen

 • Laura Prins: Georges Didi Huberman, “The Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière” (2003)
 • Robert Verhoogt: Robert Darnton, “The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History” (1990)
 • Jenny Reynaerts: David Solkin, “Richard Wilson: The Landscape of Reaction” (1982) en “A Day in the Country” (1990)
 • Merel van Tilburg: Alina Payne, “From Ornament to Object: Genealogies of Architectural Modernism” (2012)

17:15   Borrel