2020 ESNA Winter Seminar


ESNA Winter Seminar 2020: Eyeopeners
Inspirerende inzichten voor de studie van negentiende-eeuwse kunst
31 januari 2020, RKD, Den Haag
Inloop: 13:00 uur.

Toegang €15,-, studenten €10,-
Tickets zijn verkrijgbaar via de webshop van het RKD
Studenten uit Vlaanderen kunnen een reisvergoeding aanvragen. Voor meer informatie mail esnaonline@hotmail.com

In navolging van de vorige editie zal het zevende Winter Seminar van de European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) zich opnieuw richten op het onderzoeksveld zelf. Waar in 2019 twintig specialisten hun mijlpaalmoment hebben toegelicht en die game changers binnen het eigen vakgebied kritisch zijn geëvalueerd, wordt in de editie 2020 bevraagd wat in het verschiet ligt. De ‘new art history’ heeft een bepalende invloed gehad op het repertoire van enkele generaties kunsthistorici en daarmee op onderdelen van het curriculum van de huidige universitaire opleidingen. Veel van die ‘nieuwe’ onderzoekslijnen zijn intussen niet zo nieuw meer en hebben zich vermengd met bestaande, meer traditionele onderzoekspraktijken. Er is opnieuw nood aan innovatieve methodologische en theoretische benaderingen voor het onderzoeksveld.

Wij leggen de bal ditmaal in het kamp van junior kunsthistorici, doctorandi en masterstudenten in de Kunstwetenschappen. Wat houdt hen bezig? Wat of wie inspireert hen? Welke tendensen, inzichten of benaderingen zullen volgens hen invloedrijk of noodzakelijk worden bij de verdere studie van de negentiende-eeuwse kunst? ESNA biedt ditmaal een podium aan de huidige, jonge generatie Kunstwetenschappers, aan zij die ruimdenkend en met een frisse blik naar het vakgebied kijken: welke teksten, tentoonstellingen, congressen, lezingen, films, documentaires, voorstellingen, ‘filmpjes’, gesprekken, etc. veranderden hun begrip van de kunst van de negentiende eeuw? Hoe bepalen deze mijlpaalmomenten of eyeopeners de manier waarop zij het onderzoek naar en de omgang met negentiende-eeuwse kunst concipiëren en zouden willen inrichten of bijsturen voor de toekomst?

Programma 

13:00   Inloop en registratie

13:30   Welkom en inleiding

13:45   Sessie 1 – “Klassiekers in nieuw licht”

Rachelle van den Broek: David Lowenthal, “Fabricating Heritage” in History and Memory, 10 (1998).

Mariëlle Ekkelenkamp: Pierre Bourdieu, “The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed”, in The Field of Cultural Production (1993)

Naomi Bisping: Tentoonstelling en catalogus L’Invention du Passé, Musée des Beaux-Arts, Lyon en Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse (2014)

Maaike Rikhof: tv-serie John Berger, Ways of Seeing (1972)

Evelien de Visser: Charles Dumas, “De Haagse School verzameld”, in De Haagse School: Hollandse meesters van de 19de eeuw (1983)

14:15  Discussie

14:30   Sessie 2 – “De impact van popular culture”

Anne-Marie Segeren: Tentoonstelling en catalogus L’impressionisme et la mode, Musée d’Orsay Parijs (2013)

Stefan Huygebaert: Delcampe.net als eyeopener binnen de postcard studies

Lotte Kremer: Tentoonstelling Prints in Paris 1900. Van Gogh Museum, Amsterdam (2017)

14:45  Discussie

15:00  Koffie/thee

15:45   Sessie 3 – “Buiten de grenzen van de canon”

Jorien Soepboer: Linda Nochlin. “Why Have There Been No Great Women Artists?” (1971)

Thijs Dekeukeleire: Queer: een nuttige categorie in kunsthistorische analyse

Malika M’rani Alaoui: Diary of H.M. the Shah of Persia. Europa door de ogen van de ‘ander’

Lisa Lambrechts: Denise Murrell, Posing Modernity. The Black Model from Manet and Matisse to Today (2018)

Myrthe Krom: Jan Koenderink en Andrea van Doorn, “Assemblage and Icon in Perception and Art”, in Art & Perception 1 (2013)

16:15 Discussie

16:30  Afsluiting

16:45  Borrel