2017 ESNA Winter Seminar

meissonier_connaisseurs

ESNA winter seminar
(G)eenstijl.nl. Over nut en nadeel van stilistiek
voor de negentiende-eeuwse kunstgeschiedenis
27 januari 2017, 13.30 – 18.00
RKD, Den Haag

Reserveren via esnaonline@hotmail.com
Vooraf te betalen via de RKD webshop:
15 EUR normaal tarief | 10 EUR voor studenten

Stijl en stijlkritiek hebben lange tijd centraal gestaan in de kunstgeschiedenis. Meer dan voor eender welk ander tijdvak is dat misschien wel het geval geweest voor de studie van de kunst uit de negentiende eeuw: niet alleen volgden vernieuwingen elkaar in die periode in snel tempo op, die vernieuwingen moesten later ook dienen als legitimatie voor de formele preoccupaties van modernistische kunstenaars en hun apologisten. Sinds de opkomst van de ‘new art history’ in de jaren 1970 heeft de stilistiek echter veel van haar glans verloren, ten voordele van meer politieke, socio-economische en andere contextualiserende benaderingen. Desalniettemin blijft stijl, veelal op de achtergrond, bijna altijd een rol spelen in het kunsthistorisch onderzoek, al worden de precieze theoretische en methodologische grondslagen van die rol zelden geëxpliciteerd. Tijdens dit winterseminarie wil ESNA stijl opnieuw op de kunsthistorische agenda zetten. In vijf lezingen denken onderzoekers na over het nut en onnut, de potentiële winst en de inherente risico’s, van de stilistiek voor de geschiedenis van de kunst van de negentiende eeuw.

 

Programma

13:30   Inloop

14:00   Welkom – Chris Stolwijk (RKD)

14:05   Stijldansen − op een slappe koord: opening en inleiding – Jan Dirk Baetens (Radboud Universiteit Nijmegen)

14:20   Pluriform of problematisch? Spanningen binnen het concept stijl – Jan de Bruijn (ReMa, Universiteit Leiden)

14:40   Syncretisme, eclecticisme, deuxième epoque, neostijl. Herhalingen van (herhaalde) stijlen in de negentiende-eeuwse kunstnijverheid – Jean-Pierre van Rijen (Radboud Universiteit Nijmegen)

15:00   Vragen en discussie

15:20   Koffie/thee

15:50   Stijlanalyse in de praktijk – Sarah de Clercq (Christie’s)

16:10   James Ensor: een modernistisch perspectief (werktitel) – Herwig Todts (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)

16:30   ‘Waarheid en Eenvoud’. Stijl als indelingscategorie van de 19de-eeuwse Nederlandse schilderkunst – Jenny Reynaerts (Rijksmuseum)

16:50   Vragen en discussie

17:10   Borrel