2021 ESNA Winter Seminar

ESNA Winter Seminar (Dutch spoken)
Datum: 29 januari 2021
Locatie: online via Zoom


Op naar een nieuwe geschiedenis van de negentiende-eeuwse kunst

Het Van Gogh Museum organiseerde, in samenwerking met ESNA en de Universiteit van Amsterdam, in november en december 2020 rondetafelgesprekken over de canon van de negentiende-eeuwse kunst en hoe deze kan worden opengebroken. Het doel van de bijeenkomsten was het formuleren van een aantal concrete onderzoekslijnen, waarmee de negentiende-eeuwse canon niet zozeer wordt verbreed, maar wezenlijk wordt veranderd. Deze onderzoekslijnen kunnen de komende vijf jaar richting geven aan onderwijs, tentoonstellingen en collectievorming.

Théodore Géricault, Portret van een zwarte man (Joseph)
ca. 1818-1819, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, California, USA

ESNA Winter Seminar 2021

Tijdens het online Winter Seminar 2021 (op 29 januari vanaf 13.00 tot circa 16.00 uur), georganiseerd door ESNA en het RKD, zullen de eerste uitkomsten van deze rondetafelgesprekken centraal staan. Graag nodigt ESNA onderzoekers van verschillende vakgebieden uit om een zo breed mogelijke blik te krijgen op de kunsthistorische onderzoekspraktijk naar de negentiende eeuw.

Na een korte introductie, waarin de grote lijnen uit de rondetafelgesprekken zullen worden toegelicht, worden deelnemers in kleinere groepen verdeeld om vervolgens samen te gaan werken om verschillende concrete voorstellen te formuleren. Na deze ‘snelkookpan-sessies’ zullen we weer bijeenkomen om de uitkomsten te bespreken en ideeën uit te wisselen.

Ter voorbereiding: denk erover na hoe je over vijf jaar het onderzoek, verzamel- en tentoonstellingsbeleid op het terrein van de negentiende eeuw zou willen zien? Wat zijn jouw ideeën over hoe we een meer divers beeld van de kunst uit deze periode kunnen krijgen? Wat zou je zelf het liefst in dit kader willen onderzoeken? Waar zou je een tentoonstelling over willen zien?